Samenvatting

Deze website is een poging om wat van mijn kennis en ervaring, opgedaan in de olie en gas industrie, algemeen toegankelijk te maken en te wijzen op literatuur en websites die over het onderwerp van deze site gaan.

Het kern-onderwerp is het schatten van olie en gas reserves, maar hoofdzakelijk over de nog ongevonden olie en gas. Dit kan op diverse manieren: statistisch of geologisch en liefst een combinatie daarvan. Het doel kan zijn: een deel van een olie-accumulatie, een concessie met verschillende olievelden, een sedimentair bekken, of de hele wereld.
De schattings methoden hebben over de laatste halve eeuw een enorme ontwikkeling meegemaakt. Een beter begrip van het onstaan van petroleum accumulaties en de vooruitgang in geochemische, petrophysische en geophysische technieken hebben hier veel aan bijgedragen. Daardoor hebben de vroege, meer subjective benaderingen plaats moeten maken voor quantitatieve statistische methoden. Een goede reden om in de sectie "Statistical methods" een aantal relevante methoden te beschrijven. In deze context zijn multivariate analyse van groot belang.
Belangrijk is de methode van Thomas Bayes die een goede combinatie van algemene kennis over een factor met nieuwe gegevens combineert. Deze "bayesiaanse" methode speelt een belangrijke rol om kansen te schatten op grond van geologische, etc. waarnemingen.

Ondanks de vooruitgang hebben olie en gas reserveschattingen nog steeds een grote onzekerheid. Bij economische berekeningen van de waarde van een ongeboorde structuur, of een concessie, moet deze onzekerheid aan de directie gecommuniceerd worden, zodat de risico's in de berekening meegenomen kunnen worden. De olie industrie heeft daarom een soort standaard representatie van die onzekerheid geadopteerd: De verwachtingscurve:

Deze curve is het complement van een cumulatieve waarschijnlijkheidsverdeling. Voor een volume x geeft de curve de kans aan op de verticale schaal, dat méér dan x gevonden kan worden. De variatie van mogelijke waarden van x is vaak zo groot dat een logarithmische schaal gebruikt wordt. In het geval van exploratie is er meestal een grote kans om niets te vinden. Het complement daarvan is de succes ratio, of wel de kans op "geologisch" succes ("POS" = Probability Of Success), dus om op zijn minst een beetje olie of gas te vinden. Maar dat hoeft niet economisch te zijn. Op grond van de fiscale situatie, de kosten, het soort olie, infrastructuur en olieprijs wordt een schatting gemaakt van het economische minimum volume (cutoff). Bij die waarde van x lezen we de kans af van "economisch" succes ("POSc"). Als we het gemiddelde nemen van alle volumes boven dit minimum en de kansen daarop, krijgen we het verwachte "economisch" volume (Mean Success Volume, of MSV). Dit MSVc wordt ook wel "ongeriskeerd volume" genoemd. De rentabiliteit van het boor-object kan op basis van het MSV uitgerekend worden. In exploratie wordt ook nog gekeken naar de exploratie en productie kosten om de verwachte monetaire waarde te bepalen.

Software

GAEA heeft een evaluatie programma (prospect appraisal, GAEAPAS) gemaakt waarin tientallen geologische variabelen, die de gebruiker invoert, gecombineerd worden en leiden tot een verwachtingscurve van olie en gas in een nog ongeboorde structuur. Het model omvat alle phasen van het petroleum systeem: olie generatie, migratie, accumulatie, retentie en productie efficiency. Het programma gebruikt bayesiaanse statistiek en Monte Carlo methoden om de verwachtingscurven te berekenen. De output is gericht op economische evaluatie.

In 2014 werd begonnen met een nieuwe versie van het Gaeapas programma: Gaea50. Dit model geeft meer mogelijkheden voor evaluatie en behandelt het schatten van de kansen op sukses geheel apart, waardoor aan duidelijkheid wordt gewonnen. Het programma wordt alleen ontwikkeld voor Microsoft Windows operating systems.

Top

Home